DIY: we ♥ coronas de flores

15colgadasdeunapercha_moshi19

Divendres  per la tarda, la Berta va a la floristeria Moshi (C/Major 30, Sant Cugat del Vallès) a fer un encàrreg molt especial. Dissabte matí, les «penjades» Carla Kissler i Júlia Ros ens dirigim a Sant Cugat, on ens espera la Berta, una taula plena de flors, i una mica d’esmorzar (cireres i xocolata a l’estil Berta jeje) per animar-nos mentre sona Mumford & Sons.

Viernes por la tarde, Berta va a la floristería Moshi (C/Major 30, Sant Cugat del Vallès) a hacer un encargo muy especial. Sábado por la mañana, las «colgadas» Carla Kissler y Júlia Ros nos dirigimos a Sant Cugat, dónde nos espera Berta, una mesa llena de flores y un poco de desayuno (cerezas y chocolate al estilo Berta jeje) para animarnos mientras suena Mumford & Sons.

 Friday afternoon, Berta goes to Moshi florist (C/Major 30, Sant Cugat del Vallès) to make a very special order. Saturday morning, the «hanging» Carla Kissler and Júlia Ros are going towards Sant Cugat, Berta is waiting for us with a table full of flowers, a bit of breakfast (Berta style with cherries and chocolate) and Mumford & Sons music.

15colgadasdeunapercha_moshi1

15colgadasdeunapercha_moshi2

15colgadasdeunapercha_moshi3

S’acosta l’estiu i com hem comprovat aquestes últimes setmanes, les corones de flors són un must-have a tots els armaris, així que hem decidit explicar-vos de manera fàcil i ràpida com crear la vostra pròpia corona de flors per poder lluir-la amb qualsevol cosa.

Què necessitem?

 • Flors i plantes per complementar
 • Fil metàl·lic (filferro especial de floristeria, més mal·leable que el típic)
 • Cinta adhesiva vegetal de color verd (especial de floristeria)
 • Tisores
 • Cintes

Se acerca el verano y cómo hemos comprobado estas últimas semanas, las coronas de flores se están convirtiendo en un must-have en todos los armarios, así que hemos decidido contaros de forma fácil y rápida como crear vuestra propia corona para poder lucirla con cualquier cosa

¿Qué necesitamos?

 • Flores y plantas para rellenar
 • Alambre metálico (especial de floristería, es mucho más maleable que el típico)
 • Cinta adhesiva vegetal de color verde
 • Tijeras
 • Cintas

Summer is coming and as we have seen in recent weeks, hair wreaths are becoming a must-have inevery closet. So we’ve decided to tell you easily and quickly how to create your own hair wreath to wear it with anything.

What do we need?

 • Flowers and plants to fill
 • Florist wire (a florits special one that is more malleable than the tipical one)
 • Green vegetable tape
 • Scissors
 • Hair bands

15colgadasdeunapercha_moshi4

15colgadasdeunapercha_moshi5

Com ho farem?

Abans de començar hem de decidir el tipus de corona que volem realitzar: plena de flors, més espaiada, amb un sol tipus de flor, amb molts colors, sencera o simplement frontal, tipus diadema, lligada amb cinta final, etc. Les opcions són infinites i nosaltres et proposem uns quants exemples que et poden inspirar:

¿Cómo lo haremos?

Antes de empezar debemos decidir qué tipo de corona vamos a realizar: llena de flores, más espaciada, de un solo tipo de flor, de muchos colores, entera o simplemente frontal, tipo una diadema, atada con una cinta final, etc. Las opciones son infinitas y nosotras te proponemos ejemplos que te pueden inspirar:

How will we do it?

Before starting: we should decide which type of crown we are going to create: a full one, broader, with only one type of flower, with a lot of colors, full or only frontal, as a headband, tied with a hairband at the end, etc. There are endless options and here we suggest some examples that could be useful:

15colgadasdeunapercha_moshi18

En primer lloc ens mesurarem el cap amb el fil metàl·lic de floristeria preferiblement ja que és més manejable i fàcil de tallar. Un cop tinguem la mida, fem dues voltes lligant el fil entre si per donar més resistència a l’estructura de la corona.

En primer lugar nos mediremos la cabeza con el alambre de floristería preferiblemente ya que es más manejable y fácil de cortar. Una vez tengamos nuestra medida, daremos dos vueltas al hilo metálico para darle más resistencia a la estructura de la corona.

At first, we are going to measure our head with the florist wire because it is easier to handle andto cut. Once we have the ideal length we will do two turns of wire to give more consistence to the structure.

15colgadasdeunapercha_moshi6

15colgadasdeunapercha_moshi7

15colgadasdeunapercha_moshi8

Quan tinguem la corona de la nostra mida recobrirem el fil metàl·lic amb la cinta adhesiva vegetal de color verd, que és ideal per a que no espatlli la flor i per dissimular el fil metàl·lic.

Cuando tengamos la corona de nuestra medida recubriremos el hilo metálico con una cinta adhesiva vegetal de color verde, ideal para que no estropee la flor y para esconder el color metálico.

Once we have the crown of our size, we will cover the wire with the green tape, which won’t damage the flower and will also dissimulate the metallic color of the wire.

15colgadasdeunapercha_moshi9

Si volem una corona molt plena, el següent pas consistirà en anar triant diferents combinacions unint la flor amb altres tipus de plantes que facin verd i emplenin el voltant. Si som més perfeccionistes, podem seguir la tècnica de l’espiral, és a dir els afegint les plantes per la dreta de la flor i creuant les tiges per damunt de les altres. Deixarem la part de la tija lliure de fulles i ho col·locarem sobre el fil amb cura donant protagonisme a la flor per que no quedi sobrecarregat. Ho enganxarem a la corona amb més cinta adhesiva de color verd, i a partir d’aquí anirem afegint les combinacions que més ens agradin.

Si queremos una corona muy tupida, el siguiente paso consistirá en escoger diferentes combinaciones uniendo la flor con otros tipos de plantas que rellenen y den un fondo verde. Si somos perfeccionistas, usaremos la técnica del espiral, es decir, añadiremos las plantas por la derecha de la flor pasando los tallos por encima de los otros. Dejaremos la parte inferior libre de hojas y lo colocaremos encima del hilo cuidadosamente y dando protagonismo a la flor para que no quede sobrecargado. Lo engancharemos a la corona con más cinta adhesiva verde y a partir de aquí añadiremos las combinaciones que más nos gusten.

If we want a very dense hair wreath, the next step is to choose different combinations of flowers using the other plants to fill in and give a green background. If we are very perfectionist, we could use the spiral technique, what means to add the plants from the right side of the flower and passing the stems above the others. We will leave the bottom free of leaves and we will place it over the wire carefully and giving prominence to the flower so is it not overcharged. We hook it to the crown with more green tape and from there, add the combinations that we like.

15colgadasdeunapercha_moshiok

15colgadasdeunapercha_moshi11

15colgadasdeunapercha_moshi10

15colgadasdeunapercha_moshi12

15colgadasdeunapercha_moshi14

15colgadasdeunapercha_moshi15

Una altre opció és fer corones d’un sol tipus de flor, més senzilles i a la vegada molt femenines. Aquesta opció és menys complicada: enlloc de fer la corona amb el doble fil metàl·lic, agafarem una tira de fil suficient per a la nostre mida, i “punxarem” la flor de manera que el fil metàl·lic la travessi per la part més superior de la tija, i tallarem la tija sobrant per què no ens molesti. Repetirem el procés fins a emplenar el fil i que quedi una diadema. També podem utilitzar cintes a la part final del fil metàl·lic per poder lligar-la, o simplement tancar-la amb el propi fil metàl·lic formant una corona.

Otra opción es hacer coronas de un solo tipo de flor, más sencillas y a la vez muy femeninas. Esta opción es menos complicada: en lugar de hacer la corona con el doble alambre, con una tira de hilo de nuestra medida «pincharemos» la flor de modo que el alambre la atraviese por la parte más superior del tallo y cortaremos la parte sobrante. Repetiremos el proceso hasta llenar el hilo formando una diadema. También podemos usar cintas en la parte final del alambre para poder atarla o simplemente cerrarla con el propio alambre formando una corona.

Another option is the crown with a single type of flower, simple and very feminine. This option is less complicated: instead of making the crown with double wire, with a wire strip we «puncture» the flower so that it passes through the uppermost part of the stem, and cut the excess. We repeat the process to fill the wire while forming a diadem. We may also need to use hairbands at the end of the wire to tie it or just close the wire itself forming a crown.

15colgadasdeunapercha_moshi13

A partir d’aquí es tracta d’anar jugant una mica amb diferents idees i amb imaginació crear la teva pròpia corona personalitzada.

A partir de aquí se trata de ir jugando un poco con diferentes ideas y con imaginación crear vuestra propia corona personalizada.

From now on it consists in playing around with different ideas and a little bit of imagination to create your own personalized wreath.

15colgadasdeunapercha_moshi16

Que no s’aguanta! Que no em funciona!

Tranquil·les, és normal. Com totes les coses, la primera vegada costa, i enganxar-ho tot a la perfecció al principi és un repte, però poc a poc anireu agafant el ritme fins que començareu a unir flors como si ho haguéssiu fet des de sempre!

Si no se us aguanten bé és que no hi heu posat suficient cinta adhesiva, i si això tampoc serveix, es pot reforçar la flor lligant-la amb fil metàl·lic a la corona.

¡Qué no se aguanta! ¡Qué no funciona!

Tranquilas, es normal. Como todo en este mundo, la primera vez cuesta, y engancharlo todo a la perfección es un reto, pero poco a poco iremos cogiendo el truquillo hasta que empezaremos a unir flores ¡como si lo hubiéramos estado haciendo desde siempre!

Si no se sostienen bien es que no habéis puesto suficiente cinta adhesiva, y si eso tampoco sirve siempre se pueden reforzar las flores con un poco de alambre enredándolo en la propia corona.

It doesn’t get hooked! It doesn’t work!

Well, don’t worry, actually as everything in life, the first time seems more difficult than it is, and hooking it perfectly is a challenge, but we will gradually get the rhythm until flowers begin to merge as if we had been doing it always!

If they don’t hold up well is that you haven’t put enough tape, and if that isn’t enough, it’s always useful to strengthen the flowers with some wire entangling to the crown.

15colgadasdeunapercha_moshi17

Aviat les vostres corones començaran a agafar forma i al final sereu l’enveja de totes les festes i les nits d’estiu que s’acosten. Si no t’acabes d’atrevir, sempre pots demanar-li a la Berta un cop de mà, segur que et farà la corona que necessites :) + info  I si nou sou manetes, entreu a  aquestes 2 webs, sabem que us encantaran: www.hipandlove.com & www.rocknrose.co.uk

Pronto vuestras coronas empezarán a coger forma y al final vais a ser la envidia de todas las fiestas y las noches de verano que se acercan. Si no te acabas de atrever, siempre puedes pedirle a Berta que te eche una mano, seguro que te hará la corona que necesitas :) + info Y si no sois manitas, entrad en estas 2 webs, sabemos que os encantarán: www.hipandlove.com & www.rocknrose.co.uk

Soon your hair wreaths will start to take shape and eventually you’re going to be the envy of all parties and summer nights approaching. If you just dare not, you can always ask Berta to lend you a hand, she’ll surely make the crown you need :) + info And if you’re not handyman, enter this 2 websites, we know you’ll love them: www.hipandlove.com & www.rocknrose.co.uk

15colgadasdeunapercha_moshi19

from left to right: Berta Carulla, Júlia Ros and Carla Kissler.

Si Sant Cugat us queda lluny i voleu anar a una cucada de floristeria a Barcelona, apropar-vos a Flor del Vent (Plaça Sant Joaquim 8, Barcelona).

Si Sant Cugat os queda lejos y queréis ir a una cucada de floristería en Barcelona, acercaros a Flor del Vent (Plaça Sant Joaquim 8, Barcelona).

If Sant Cugat is too far away and you want to go to a cute florist in Barcelona, get to Flor del Vent (Plaça Sant Joaquim 8 Barcelona).

post by Júlia Ros

14 comentarios en “DIY: we ♥ coronas de flores

  1. Nenes, el paler va ser meu, i és que quines grans alumnes!! Això ho haurem de repetir!!
   B*, mis. spring lady!!

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.